Veteen piirretty viiva

Työvoiman vähentäminen ei aina mene yksi yhteen työn määrän kanssa. Irtisanomisia ja lomautuksia nähdään, vaikka työn tarve ei juurikaan muutu.

Oppia Saksasta

Kun Suomessa puhutaan taloudesta tai työmarkkinoista, monien keskustelijoiden mielestä hyvät esimerkit löytyvät usein Saksasta.