Toimitus

Päätoimittaja

Jari Rauhamäki

puh. 0201 801 847

 

Tiedottaja

Janne Luotola

puh. 0201 801 801

 

Toimitussihteeri

Kirsi Tamminen
puh. 0201 801 819

 

Ratavartijankatu 2
00520 Helsinki