Veteen piirretty viiva

Työvoiman vähentäminen ei aina mene yksi yhteen työn määrän kanssa. Irtisanomisia ja lomautuksia nähdään, vaikka työn tarve ei juurikaan muutu.

Vesi seisoo

Tes-neuvotteluissa on saavutettu vaihe, jossa seisova vesi on saatava liikkeelle. Tavoitteena on jäsenille hyvät sopimukset.

Mielen voima

Ihminen voi itsekin vaikuttaa siihen, millaiselta oma työ tuntuu. Korjausliikkeitä kannattaa miettiä ja tehdä, jos siihen on tarvetta.