koulutus

Nosta osaamisesi esille

Osaaminen esille -koulutuksen tarkoitus on lisätä omaa itsetuntemusta. Erityisesti koulutuksesta hyötyvät työnhakutilanteessa ol