Myös aikuisopiskelijat hyötyvät taloudellisesti ammattikorkeakoulututkinnosta.
Insinööri-lehti koulutus

Osaaminen työllistää

Palkka kehittyy myönteisesti ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla.

– Työelämälähtöiselle koulutukselle on yhteiskunnassa tarvetta, sanoo Insinööriliiton koulutukseen erikoistunut erityisasiantuntija Katri Manninen.

Hän viittaa Akava Worksin teettämään tuoreeseen selvitykseen, jonka mukaan ammattikorkeakoulutus parantaa palkkatuloja ja edistää työllisyyttä. Ansiot nousevat myös silloin, kun opinnot on suoritettu varttuneempana.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professorit Petri Böckerman ja Mika Haapanen selvittivät aiempien tutkimusten ja rekisterien pohjalta, miten ammattikorkeakoulutus vaikuttaa menestykseen työmarkkinoilla.

– Ammattikorkeakoulujärjestämän luominen 1990-luvulla on koulutuspolitiikan suurin murros 1970-luvulla toteutetun peruskoulu-uudistuksen jälkeen, Böckerman sanoo.
Hän kertoo, että Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n tilastojen mukaan Suomessa on suurin ero koulutustasossa nuorempien ja vanhempien sukupolvien välillä.

Tutkinnon sisältö tunnetuksi

Manninen kiittelee selvitystä siitä, että se lisää ammattikorkeakoulututkintojen tunnettavuutta yhteiskunnassa. Hänen mielestään tunnettavuuden eteen on tehty paljon työtä, mutta tekemistä vielä riittää. Esimerkiksi alueellista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja paikallisen elinkeinoelämän välillä pitää edelleen lisätä.

– Ammattikorkeakoulut tuottavat työmarkkinoille korkean osaamisen asiantuntijoita, Manninen muistuttaa.

– Kun hankkii amk-tutkinnon, työllistyy.

Insinööriliiton omien tutkimusten mukaan valmistuneista 86 prosenttia työllistyy vuoden sisällä tutkinnon suorittamisen jälkeen, ja vain 16 prosenttia heistä määräaikaiseen työhön.

– Vahvan työelämäyhteyden ansiosta monilla on työpaikka jo valmistumisvaiheessa.

Osaamisen ylläpito tärkeää

Manninen huomauttaa, että tutkinto ei turvaa loppuelämää, vaan osaamista pitää päivittää. Ammattikorkeakoulujen on tarjottava mahdollisuuksia jatkuvaan opiskeluun, ja työpaikkojen on kannustettava siihen.

Suomessa on tavoitteena, että entistä suurempi osa ikäluokista hankkii korkea-asteen koulutuksen. Manninen pohtii, mitkä ovat oikeat keinot, joilla osaamistasoa nostetaan.

– On mietittävä tarkkaan, millä aloilla ja alueilla tarvitaan lisää tekniikan alan aloituspaikkoja.

Teksti: Kirsi Tamminen
Kuva: Shutterstock