Insinööri-lehti koulutus

Korkeakoulutetut valmiita päivittämään osaamistaan

Työntekijöistä etenkin korkeakoulutetut ovat valmiita kouluttautumaan uudelleen työelämän vaatimusten mukaan.

Korkeakoulutetut käyttävät enemmän teknologiaa työssään kuin muut työntekijät, selviää Akava Worksin Kantar TNS:llä teettämästä kyselystä. Korkeakoulutetuista 53 prosenttia käyttää mobiililaitteita erittäin tai melko paljon työtehtävissään. Osuus on suurempi, mitä vanhempia ja mitä korkeammassa asemassa työntekijät ovat.

Mobiiliteknologian käyttö on lisääntynyt erittäin tai melko paljon 46 prosentilla korkeakoulutetuista kahden viime vuoden aikana. Yleistyminen on ollut voimakkainta vanhemmilla työntekijöillä. Tulevaisuudessa teknologian käytön kasvamiseen entisestään uskoo 48 prosenttia korkeakoulutetuista.

Myönteisimmin teknologian tuomiin muutoksiin suhtautuvat korkeakoulutetut. Vain 34 prosenttia korkeakoulutetuista uskoo, että teknologia vie enemmän työpaikkoja kuin tuo.

Osaamisen päivittämiseen korkeakoulutetut ovat muita työntekijäryhmiä suopeampia. Heistä 81 prosenttia on valmis kouluttautumaan uudelleen, jos osaamistarpeet vaativat sitä. Uuteen ammattiin oli valmis kouluttautumaan 44 prosenttia korkeakoulutetuista, mikä sekin oli enemmän kuin muilla.

Uudelleenkoulutuksen kustannukset velvoittaisi työnantajan maksettavaksi yli puolet korkeakoulutetuista. Yhteiskunnan haluaisi maksajaksi lähes puolet ja pieni vähemmistö työntekijän itsensä.

Akavan Älyä työhön -teknologiakampanjaan liittyvään kyselyyn vastasi 1 135 työllistä korkeakoulutettua ja 1 094 muuta kuin korkeakoulutettua työllistä.

Kuva: Racorn/Mostphotos