Markus Anttila toimii projekti-insinöörinä Halton Marinella Lahdessa.
Insinööri-lehti työelämä

Asiantuntijaverkosto lisää tehoa ja tyytyväisyyttä

Työhyvinvointi paranee, kun tietotyötä tekevän tehokasta työaikaa saadaan kasvatettua.

Insinööriliiton asiantuntijaverkosto on tehnyt ensimmäisen toimenpide-ehdotuksensa. Verkosto pohti helmikuussa, miten tuottavan työajan osuutta kokonaistyöajasta asiantuntijatehtävissä voi lisätä työhyvinvoinnista tinkimättä.

Verkosto katsoo, että asiantuntijoiden tyytyväisyys työhönsä kasvaa, kun he pystyvät paremmin keskittymään tehtäviinsä. Tämä parantaa samalla yrityksen tehokkuutta.

– Tavoitetila on selvä sekä työntekijälle että työnantajalle. Ei ole kuitenkaan yksiselitteistä, miten lopputulokseen päästään, sanoo verkoston jäsen, tuotantotalouden insinööri Markus Anttila.

Työn tuottavuus kärsii usein monesta syystä. Asiantuntijoiden työ keskeytyy usein, he joutuvat olemaan jatkuvasti tavoitettavissa, työtilat eivät sovellu keskittymiseen, kokoukset ovat tehottomia ja vastuut epäselviä.

Tavoite määrittää keinot

Toimenpide-ehdotukset jakautuvat karkeasti kokouksien tehostamiseen, keskeytyksien vähentämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Yhteensä toimenpiteitä on useita kymmeniä. Anttila ei halua nostaa niistä yhtäkään ylitse muiden.

– En usko, että mikään yksittäinen tekijä tuo ratkaisun koko asiaan. Poimisin kokonaistavoitteen ylös ja käyttäisin näitä detaljeja työkaluina, miten tavoitteeseen päästään.

Omalla työpaikallaan Anttila soveltaa etenkin palaverikäytäntöihin liittyvää ohjeistusta, joka on ollut käytössä jo ennen asiantuntijaverkoston toimenpide-ehdotusta.

– Jokainen miettii, kun osallistuu palaveriin, miten tekee taustatyöt, miten ytimekkäästi saa kokouksen pidettyä ja miten saa siitä hyvän lopputuloksen.

Laaja joukko kokosi

Insinööriliiton asiantuntijaverkostossa on noin 250 jäsentä. Kaikki pääsevät osallistumaan kysymysten käsittelyyn Teams-kanavalla. Ensimmäisen toimenpide-ehdotuksen laati puhtaaksi verkoston päällikkö Andreea Salomaa, Markus Anttila, Veijo Hiltula, Vesa Jussila ja Tarja Munther.

Anttila toimii asiantuntijaverkoston hyvinvoinnin turvaajat -ryhmässä. Hän kehuu verkoston asiantuntemuksen ja näkökulmien laajuutta. Kaikkia ideoita työajan tehokkuuden ja työhyvinvoinnin lisäämisestä ei voi keksiä yksin.

Anttila valmistui tuotantotalouden insinööriksi Espoon-Vantaan teknillisestä ammattikorkeakoulusta vuonna 2004 ja toimii nyt projekti-insinöörinä Halton Marinella Lahdessa.

– Kun olen ollut työelämässä 16 vuotta, pystyn peilaamaan tätä keskustelua ja tunnistan nämä asiat myös omassa työssäni.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Salla Ahlberg