Andreea Salomaa suunnittelee asiantuntijaverkoston esitystä ruokalassa.
Andreea Salomaa haluaa toimia valmentajana verkoston jäsenille.
Insinööri-lehti tekniikka

Verkosto ratkaisee maailman polttavia ongelmia

Keskustelu ilmastonmuutoksesta ja hyvinvointivaltion kestävyydestä saa tietoa ja painoa teknisestä asiantuntemuksesta.

Insinööriliiton asiantuntijaverkosto alkaa helmikuussa käsitellä yleisiä haasteita ja hakea niihin ratkaisuja. Viime syksynä perustettu verkosto tarjoaa teknistä asiantuntemusta yhteiskunnalle ja toimii verkostoitumisalustana insinööreille.

– Tarkoituksena on, että verkosto nostaa asiantuntijoiden mielipiteitä esille, tiivistää verkoston päällikkö Andreea Salomaa.

Verkoston ohjausryhmä esittää jäsenille ajankohtaisia kysymyksiä, joista keskustellaan vapaasti kaksi viikkoa. Viikon kuluessa niistä muodostetaan yhteisymmärrykseen perustuva näkemys, joka julkaistaan eri kanavissa.

Sadat tarjoavat osaamistaan

Verkostossa on tällä hetkellä noin 250 jäsentä. Verkoston 14-henkinen ohjausryhmä on muodostanut kolme teemaryhmää: globaaleihin ongelmiin keskittyneet maailmanpelastajat, julkisten palveluiden tuotannon tehokkuutta parantavat hyvinvoinnin turvaajat ja organisaatioiden ohjaamiseen keskittyneet johtoportaan valaisijat.

Maailmanpelastajat pääsevät rakentamaan kestävän kehityksen ratkaisuja, joilla esimerkiksi rakennusten hiilijalanjälkeä tai elintarviketeollisuuden päästöjä saadaan pienennettyä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

– Verkoston jäsen pääsee tuomaan omaa ammattitaitoaan esille ja verkostoitumaan jäsenjärjestörajojen yli, Salomaa sanoo.

Into heräsi nopeasti

Asiantuntijaverkosto alkoi rakentua, kun Insinööriliitto järjesti halukkaille seminaarin syyskuussa. Salomaa oli innostuneiden joukossa ja jäi juttelemaan muiden järjestäytymisestä kiinnostuneiden kanssa tilaisuuden jälkeen.

– En halunnut, että tämä jäisi vain keskustelun tasolle, vaan halusin omalla esimerkilläni viedä tätä eteenpäin, Salomaa kertoo.

Verkoston hierarkia on matala, ja sen toiminta on mahdollisimman vapaamuotoista. Salomaa pitää tärkeänä, että kukin pystyy osallistumaan panoksensa mukaan ja että toiminta on läpinäkyvää. Keskustelua käydään Teams-kanavalla.

Helmikuusta alkaen verkosto laatii vastauksia yleisiin kysymyksiin kuukausittain. Keväällä koittaa paneelikeskustelutapahtuma ja syksyllä seminaari Tampereen Vapriikissa.

Ohjaus muistuttaa valmentamista

Salomaa työskentelee Kiwa Inspectalla laatu- ja kehitysosaston projektipäällikkönä. Tehtäviin kuuluu laatuun liittyvien käytäntöjen implementointi talon sisällä.

Asiantuntijaverkoston päällikkönä Salomaa pitää itseään valmentajana. Hän varmistaa, että kaikki pääsevät mukaan ja tuovat parhaan osaamisensa esiin.

– Haluan nostaa esiin jäsenten erilaisuuden ja monimuotoisen taustan.

Salomaa pitää verkostoa tärkeänä etenkin niille, jotka ovat opiskelleet insinööreiksi kesken työuransa esimerkiksi muuntokoulutuksella. Hän itse valmistui monimuoto-opiskelijana sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi Metropoliasta kaksi vuotta sitten, vaikka oli tehnyt insinööritason tehtäviä jo aiemmin.

– Suoritin opinnot kokonaan kokopäivätyöni ohella 2,5 vuodessa perinteisen kaavan sijaan. Tunnit eivät riittäneet siihen, että olisin tutustunut opiskellessa samankaltaisiin ihmisiin.

Teksti ja kuvat: Janne Luotola