Insinööri-lehti politiikka

Akava vaatii hallitukselta työkyvyn vahvistamista

Työikäisten työkykyä pitää keskusjärjestön mielestä tukea pitkäjänteisesti.

Maan hallitus tavoittelee ohjelmansa mukaan työpahoinvoinnin ja -uupumuksen aiheuttamien sairauspoissaolojen puolittamista. Toimia tähän ei Akavan mukaan ole, ja järjestö odottaa ohjelmalle konkretiaa.

– Jos saamme tehokkaasti ehkäistyä sairauspoissaoloja ja puutumme työkyvyttömyyseläkkeiden syihin riittävän varhain, voimme säästää miljardeja vuositasolla. Työhyvinvoinnin edistäminen ja ennakoiva työkyvyn tuki ovat avaimia tuottavuuden ja työllisyyden kasvuun sekä työurien pidentämiseen, painottaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Akava luettelee keinoja, joilla päämäärään voidaan päästä. Muun muassa asetus psykososiaalisesta kuormituksesta voisi yksilöidä keinoja, joilla tuetaan työturvallisuuslain noudattamista.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt aiheuttavat Kelan tilastojen mukaan eniten sairauspoissaoloja. Niiden vuoksi sairauspäivärahaa saaneiden määrä kasvoi jo yli sataantuhanteen henkilöön vuonna 2023. Työkyvyttömyyseläkkeiden menot olivat Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 2,5 miljardia euroa vuonna 2023 ja 51 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeiden menoista liittyi mielenterveyssyihin. Alle 55-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeet aiheutuvat pääasiallisesti mielenterveyden ongelmista.

Kuva: Aleksandr Davydov /Mostphotos