Oppia ikä kaikki

Oppiminen on elinikäinen prosessi. Ja on turha luulla, että vanha koira ei opi uusia temppuja. Minäkin olen oppinut jopa twiittaam

Video rekrytoinnin apuna

Videohaastattelut osana rekrytointiprosessia yleistyvät jatkuvasti. Videohaastatteluilla ei enää tarkoiteta ainoastaan reaaliaikai

koulutus

Nosta osaamisesi esille

Osaaminen esille -koulutuksen tarkoitus on lisätä omaa itsetuntemusta. Erityisesti koulutuksesta hyötyvät työnhakutilanteessa ol