Insinööri-lehti työelämä

Työkyvyttömyyden kustannukset jakautuvat epätasaisesti

Yksityisen ja julkisen sektorin välillä on suuri ero työkyvyttömyyden aiheuttamissa kustannuksissa ja investoinneissa työterveyshuoltoon.

Työeläkevakuuttaja Keva ja Terveystalo tutkivat työkyvyttömyyden kustannusvaikutuksia kummallakin sektorilla. Työkyvyttömyys maksoi organisaatioissa keskimäärin 6,8 prosenttia palkkasummasta. Vaihteluväli oli kolmesta 11 prosenttiin.

Suurin työkyvyttömyyden kustannuserä syntyy sairauspoissaoloista, jotka ovat miltei kolme neljäsosaa kaikista työkyvyttömyyden kustannuksista.

Kustannukset ovat suuremmat julkisella kuin yksityisellä puolella. Yrityksissä sairauspoissaoloja on julkista puolta vähemmän.

– Siksi sairauspoissaolojen vähentäminen on merkittävin keino vähentää tekemätöntä työtä ja siitä johtuvia kustannuksia, sanoo Terveystalon julkisista palveluista vastaava liiketoimintajohtaja Laura Räty.

Yritykset investoivat työterveyteen enemmän kuin kuntaorganisaatiot. Kuntaorganisaatiot käyttävät keskimäärin sata euroa henkilötyövuotta kohden, kun yrityksissä vastaava luku oli yli 300 euroa. Yritykset maksavat kuntaorganisaatioita enemmän myös ennalta ehkäiseviä kustannuksia.

Kevan ja Terveystalon tutkimuksessa vertailtiin 63 kuntaorganisaation ja 62 yrityksen työkyvyttömyyden kustannuksia. Tarkastellut kuntaorganisaatiot työllistävät 400 000 henkilötyövuotta ja yritykset 48 000 henkilötyövuotta. Tuloksia käsitellään tänään Kevan seminaarissa.

Kuva: Andrey Popov /Mostphotos