Kotona työskentely vähentää lähikontaktien määrää ja estää siten viruksen leviämistä.
Insinööri-lehti työelämä

Etätyö torjuu koronan leviämistä

Teknologiateollisuudessa suositellaan etätyötä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Teknologiateollisuus ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Tietoala ja Ammattiliitto Pro suosittelevat etätyötä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Suositus on linjassa maan hallituksen eilen antaman suosituksen kanssa.

Etätyöskentelyllä voidaan hidastaa ja torjua viruksen leviämistä. Viruksen leviämisen hidastaminen on tärkeää riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi. Leviämisen ehkäisy turvaa henkilöstön lisäksi töiden jatkumisen epidemiasta huolimatta.

Liittojen solmimissa työehtosopimuksissa on suosituksia ja ohjeita etätyöstä, joita voidaan soveltaa tässä yhteydessä.

Maan hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen ja mahdollisesti pienemmät yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun asti.

Epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja parin viikon poissaolosta työnantajansa kanssa. Epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissa-olosta palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa.

Kansalaisten tulee seurata ja noudattaa matkustusohjeita sekä tehdä matkustusilmoitus, jos on välttämätöntä matkustaa.

Tartuntojen vähentämiseksi tulee rajoittaa toimintaa, joka ei ole välttämätöntä, kuten lähikontakteja harrastuksissa ja muulla vapaa-ajalla.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL julkaisee kattavaa tietoa koronaviruksesta ja ohjeita sen ehkäisemisestä. Laitos korostaa, että virusta voi torjua arkielämässä muun muassa huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta.

Kuva: Wavebreakmedia/Mostphotos