Insinööri-lehti

Pelastakaa dinosaurukset

Kurjet kerääntyvät parviksi ja aloittavat jokasyksyisen muuttomatkansa etelään. Joka vuosi lähtö koittaa kuta kuinkin samaan aikaan, päiviä siirtelemättä suuntaan tai toiseen.

Edesmenneillä dinosauruksilla oli samat sukujuuret kuin kurjilla ja muilla linnuilla. Esimerkiksi brontosauruksen elintavoista emme tarkasti tiedä, mutta todennäköisesti tämä maata pitkin tallustanut otus seurasi sekin luonnon kiertokulkua.

Sen sijaan nostokurjet ja brontolava-autot toimivat täysin ihmisten laatimien aikataulujen mukaan. Ihmisellä on kyky suunnitella paitsi koneiden myös oman aikansa käyttöä ja siirtää tarvittaessa tehtäviä päivältä toiselle.

Porissa ja Tampereella toimivalla Bronto Skyliftillä on työntekijöiden kanssa meneillään riita siitä, voiko työnantaja päättää yksipuolisesti ja ilman korvausta kuusipäiväisestä työviikosta. Työnantaja on määrännyt työntekijät lauantaiksi töihin, mutta työntekijöitä on jäänyt kotiin määräyksestä huolimatta. Työnjohto on raahautunut käskystä paikalle.

Osa on nostanut kytkintä ja jättänyt brontosaurukset taakseen.

Vaikka ihmisellä on järkeä enemmän kuin muilla luontokappaleilla, myös meillä on abstraktien kykyjemme pohjalla primitiiviset liskoaivot. Vähän kuin sellaiset, joilla linnut ja dinosauruksetkin ovat pärjänneet. Nämä aivot eivät ymmärrä päivien säästämisestä ja siirtämisestä johonkin kaukana odottavaan tulevaisuuteen.

Työnantaja on päättänyt vapaapäivän säästämisestä ensi vuodelle. Ei ole takeita siitä, että säästetty vapaapäivä osuisi ensi vuonna työntekijän toivomalle päivälle. Kaikkia jo sovittuja menoja, kuten harrastuksia tai tapaamisia, ei voi siirtää mielivaltaiselle vapaalle arkipäivälle.

Kaikkein vähiten voi luottaa siihen, että pakottamalla työntekijät töihin saisi kasvatettua tuotantoa kestävästi. Säästetyt vapaapäivät ovat poissa ensi vuoden tuloksesta, ja kuormittuneet työntekijät tuottavat tavallista vähemmän töissä ollessaan. Pakko ei ole paras motivaatio ihmiselle, joka tekee töitä myös otsalohkoillaan.

Työnantajien usein toistama argumentti on, että jos täällä ei saada liiketoimintaa kannattavaksi, se siirtyy toiseen maahan.

Ajatus ontuu monesta syystä. Liiketoiminta on todennäköisesti kannattavaa, jos työnantaja haluaa siihen yhtäkkiä lisää työvoimaa. Ja ellei ole, harva jää kaipaamaan huonoa työpaikkaa, kun sen voi vaihtaa parempaan, ainakin jollakin aikavälillä. Itse asiassa osa on jo nostanut yrityksessä kytkintä ja jättänyt brontosaurukset taakseen.

Tuotannon työaikojen muuttaminen on lyhyellä aikavälillä helppo ratkaisu, ja on ymmärrettävää, että työnantaja sitä ehdottaa. Jos ja kun se ei kelpaa tekijöille, ainakaan ilman korvausta, tuotantokapasiteettia saa kasvatettua lisää työvoimaa palkkaamalla ja tuotantotiloja laajentamalla. Se toki vaatii enemmän suunnittelua, aikaa ja resursseja.

Järjen ääntä kannattaa kuunnella, kun työtä johdetaan. Työntekijöiden hyvinvointi parantaa työn tulosta, ja motivaatiota joustamiseen voi lisätä hetkellisesti palkitsemisella ja sopimalla. Voimat loppuvat ja aivot väsyvät riitelemällä ja ilman riittäviä vapaita. Liskoaivot näkevät vain lyhyen ajan päähän.

Kun työntekijöiden kanssa on sovittu työajoista, he tekevät varmasti kaikkensa, että kotimaassa valmistetut brontosaurukset eivät kuole sukupuuttoon.

Janne Luotola
Insinööriliiton tiedottaja