Pieni suhteettomuusteoria

Ihmisten, yritysten ja yhteisöjen päätöksillä on kauaskantoisia seurauksia. Ei ole helppo linjata, kuinka pitkän aikavälin ennustuksilla päätöksiä pitäisi perustella.