Insinööri-lehti työelämä

Työpaikat tukevat vaihtelevasti liikuntaa

Liikkumiseen työssä ja vapaa-ajalla annetaan vielä vähän rahallista tukea ja kannustusta, vaikka etätyöläisten liikkuminen on vähentynyt.

Kaksi kolmesta työntekijästä liikkuu yhtä paljon työaikana kuin ennen pandemiaa. Sen sijaan etätyöläisistä melkein puolet kertoo, että liikkuminen työaikana on vähentynyt. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilaamasta työntekijäkyselystä.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Annu Haapakangas kehottaa työpaikkoja kokeilemaan kävelykokouksia ja ulkoilun yhdistämistä työpäiviin. Niiden on todettu vähentävän stressiä ja lisäävän myönteisiä tunteita.

Vasta kolme prosenttia työntekijöistä kertoo, että kävelykokouksia on järjestetty. Viisi prosenttia kertoo, että työnantaja on kannustanut ulkoilemaan kokousten aikana ja kahdeksan prosenttia kertoo, että ulkoiluun työpäivien aikana on kannustettu.

Yleisimmät tavat tukea työntekijöiden liikkumista ovat liikuntaedun tarjoaminen, peseytymis- ja pukeutumistilojen järjestäminen työpaikalla ja liikuntaohjeiden tai -vinkkien antaminen. Toisaalta neljäsosa yöntekijöistä ei kerro saavansa mitään tukea liikuntaan.

Yli puolelle työntekijöistä ei ole myöskään kerrottu, korvaako työnantajan vakuutus, jos työntekijälle sattuu etäpäivän aikana liikkuessaan tapaturma. Kolmannes työntekijöistä kertoo, että työnantaja korvaa tapaturmat etätyössä. Yhdeksän prosenttia kertoo, ettei työnantajan vakuutus korvaa niitä. Lopuille työnantaja ei ole kertonut asiasta.

Kuva: User_76523/Mostphotos