Keskustelijat pitivät ongelmana matalaa työllisyyttä.
Jarkko Eloranta (oik.) puolusti työehtosopimuksia Veli-Matti Mattilan (vas.) kritiikiltä.
Elina Lepomäki kiisteli Antti Rinteen kanssa yleissitovuudesta.
Mauri Pekkarinen ja Touko Aalto korostivat koulutuksen tärkeyttä.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Vaikuttajat kiistelivät työmarkkinoiden joustosta

Työmarkkinaosapuolet ja poliitikot väittelivät työmarkkinoiden joustavuudesta Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan paneelikeskustelussa.

Eva julkaisi tänään Työn uudet ehdot -raportin, joka pitää nykyisiä työmarkkinoita liian jäykkinä. Muun muassa EK:n puheenjohtaja Veli-Matti Mattila piti julkistustilaisuudessa nykyistä työllisyysastetta liian matalana hyvinvointivaltion rahoittamiseksi ja syytti siitä työehtosopimusten yleissitovuutta.

– Me suojelemme työntekijää, jotta hänellä olisi säälliset työehdot, puolusti työntekijäpuolta edustanut SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Eloranta muistutti, että työehtosopimukset sisältävät paljon joustomahdollisuuksia, ja niistä ovat sopineet palkansaajat ja työnantajat yhdessä.

– Paikallista sopimista pitää lisätä niin paljon kuin sielu sietää. Mitä enemmän työnantajan ja työntekijöiden välillä on luottamusta, sitä enemmän pystytään sopimaan asioista, lisäsi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Työ siirtyy verkkoon

Työn tekeminen muuttuu Evan mukaan yhä pirstaleisemmaksi. Erilaiset työnteon digitaaliset alustat, kuten Amazonin Mechanical Turk, yleistyvät, ja ihmiset tekevät niiden kautta töitä yrittäjän asemassa kotimaahan ja ulkomaille. Jos työ on muualla halvempaa, se myös tilataan helposti sieltä.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki luopuisi tämän vuoksi työehtosopimusten yleissitovuudesta. Silloin työntekijät voisivat sopia työehtosopimuksia huonommistakin ehdoista, kuten palkasta.

– Eivät työmarkkinaosapuolet päätä sitä, mikä on työn oikea hinta. Sen päättävät viime kädessä asiakkaat, Lepomäki perusteli.

Rinne korosti, että yleissitovuuden avulla voidaan taata, että osaajat saavat työtehtävien vaativuuden mukaista palkkaa. Jos palkoista ei sovita yleisesti, kaikki eivät tule työllä toimeen.

Perusturvaa sohaistiin

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto korosti, että kehitys, jossa kaikki työtä tekevät eivät pysty elämään palkallaan, kärjistyy tulevaisuudessa. Siksi sosiaaliturvaa pitää uudistaa perustulolla, joka täydentää toimeentuloa.

– Pitää löytää keinot, joilla yhä useamman ihmisen kannattaa ottaa kaikennäköistä työtä vastaan, Aalto perusteli.

Lepomäki uudistaisi sosiaaliturvaa tarjoamalla ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille ja luomalla kansalaisille niin sanotun perustilin, jolta ihmiset voivat itse ottaa tukea elämän eri tilanteisiin ja jolta he voivat ottaa esimerkiksi yrittäjätuloja vastaan.

Muut karsastivat perustuloa ja perustiliä ja kiinnittivät sen sijaan huomiota työn tekemiseen parhaana sosiaaliturvana. Eniten puhujat painottivat työvoiman osaamista keinona työllistyä.

– Jouston ja turvan pitää kulkea käsi kädessä. Turvan kannalta tärkeä yksittäinen asia on koulutus ja myös työmarkkinoilla olevan väestön osaamisen ylläpitäminen, korosti keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarinen.

Teksti ja kuvat: Janne Luotola, Insinööriliitto