Sauli Niinistö kehui Pikku-Finlandiassa suomalaisten yhteistyökykyä.
Insinööri-lehti politiikka

Sauli Niinistö: Työhön kiinnittyminen tekee yhteiskunnasta kestävän

Presidentti Sauli Niinistö muistuttaa työhyvinvoinnin tärkeydestä myös Ukrainan sodan keskellä.

– Sotatapahtumien täyttäessä uutisvirtaa on syytä pohtia vaikutuksia kunkin jaksamiseen. Pitkäaikainen kuormitus vaikuttaa toimintakykyyn, keskittymiseen työssä ja arjessa, Niinistö sanoi tänään.

Niinistö piti puheen Akavan järjestämässä Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeen päätöstilaisuudessa Pikku-Finlandia-talolla.

Presidentti kehotti ottamaan etäisyyttä uutistapahtumiin ja antamaan aikaa sekä itselle että läheisille. Hirveiden maailmantapahtumien keskellä pitää muistaa keskittyä arkeen ja pitää itsensä kunnossa.

Tapahtuman taustalla on Akavan esiin nostama huoli mielenterveyden aiheuttamien poissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kasvusta.

Puolustustahto vahvistuu työstä

Niinistö näki, että työkyky ylläpitää työllisyyttä ja työllisyys vahvistaa yhteiskuntaa. Työllisyys vaikuttaa jopa maanpuolustustahtoon.

– Työllisyys on turvallisuuskysymys. Ihminen, jolla on työtä ja tulevaisuudennäkymiä, on kiinnittynyt yhteiskuntaan. Tällaisista yksilöistä muodostuva yhteisö on kestävä ja pystyy vastustamaan ulkopuolelta tulevaa häirintää.

– Työyhteisöillä ja työelämän toimijoilla on tärkeä rooli yhteiskunnassamme myös tässä suhteessa.

Niinistö lienee tarkoittanut työelämän toimijoilla juuri työmarkkinajärjestöjä, joilla on iso vaikutus työpaikkojen työhyvinvointiin. Työn sujumiseen voidaan vaikuttaa muun muassa erillisillä hankkeilla ja työehtosopimuksilla. Tällaista henkeä Niinistö tähdensi.

– Henkinen sietokyky kasvaa myös kouluttautumalla, oikea henki harjoittelemalla. Suomessa on vuosikymmenien aikana osattu varautua. Itsenäisyytemme aika kuvastaa suomalaisten halua puolustaa maatamme ja kykyä toimia yhdessä ja yhteiseksi hyväksi.

Kuormitus johtaa työkyvyttömyyteen

Niinistö näki kotimaisessa työllisyydessä paljon hyvää. Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrin perusteella 80 prosenttia työssä käyvistä pitää itseään työkykyisinä työnsä vaatimuksiin nähden. Valtaosa työntekijöistä uskoo pystyvänsä vastaavaan työhön, vaikka nykyinen työ loppuisi.

Siitä huolimatta viime vuonna maassa jäi 19 100 henkeä työeläkkeelle työkyvyttömyyden vuoksi. Poissaolot työstä aiheuttavat Terveystalon arvion mukaan 3,6 miljardin euron menetykset yksityisellä sektorilla vuosittain. Erot työkyvyssä ovat siis isoja ihmisten välillä.

Akava on esittänyt Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeensa aikana useita ratkaisuehdotuksia ja lainsäädäntöuudistuksia, jotka edistävät työhyvinvointia ja työkykyä. Muutoksia tarvitaan työsuojelulainsäädäntöön, jotta se tukisi psykososiaalisen kuormituksen tunnistamista ja ehkäisyä.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Ruutukaappaus tilaisuudesta