Insinööri-lehti politiikka

Selvityshenkilö etsii keinoja ikääntyneiden työllistämiseksi

Hallitus vastasi Insinööriliiton esittämään tarpeeseen kohentaa ikääntyneiden työllisyyttä.

Työministeri Arto Satonen ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ovat nimittäneet henkilön selvittämään, miten yli 55-vuotiaiden työllistymistä ja työuran jatkumista voidaan edistää työvoimapolitiikan keinoilla.

Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa pitää selvityshenkilön nimeämistä vastauksena liiton kutsuun.

– Hyvä, että keinoja aletaan selvittää, ja täytyy toivoa, että selvityshenkilön esittämille asioille löytyy poliittinen tuki ja ne pannaan toimeen, Oksa kommentoi.

Kun ihmisellä alkaa olla ikää yli 55 vuotta, työttömyyden riski kasvaa ja uudelleen työllistymisen kynnys nousee. Tämä näkyy myös Insinööriliiton jäsenistössä.

– Meillä Suomessa on se ongelma, että kun ihmiselle tulee ikää, hänen asiantuntemustaan ei arvosteta.

Keinoja riittää

Selvityshenkilö Jari Lindström aloittaa selvityksen toukokuussa, ja keskusteluun osallistuvat työmarkkinajärjestöt. Ehdotukset toimenpiteistä pitää olla valmiina lokakuun loppuun mennessä.

Mahdollisia keinoja on paljon.

– Voisi olla esimerkiksi porkkanana vanhemman työntekijän palkkaamisessa työnantajamaksujen alentaminen ja keppinä ikääntyneen irtisanomisen kynnyksen nostaminen irtisanomisaikaa pidentämällä, Oksa tiivistää.

Tärkeintä Oksan mielestä olisi muuttaa työelämän kulttuuria siihen suuntaan, että ikä ei ole este työlle.

– 55 vuotta täyttänyt asiantuntija on ihanteellinen. Usein perheestä johtuvia poissaoloja töistä ei enää ole ja asiantuntemus on kohdallaan. Silti heitä pidetään riskinä.

Oksa ei usko, että osaaminen olisi ikääntyneiden ongelmana. Hän huomauttaa, että ikääntyneillä pitää olla yhtäläiset kouluttautumismahdollisuudet kuin nuoremmilla.

Jos selvitys valmistuu aikataulussa, tarvittavat toimet voidaan saada voimaan jo ensi vuoden alussa, Oksa arvioi.

Singaporen malli Suomeen

Selvityshenkilö Lindströmin tehtävänä on lisäksi sovittaa niin sanottu Singaporen malli kotimaahan. Malli lisää eläkeiän saavuttaneiden kannustimia jatkaa työelämässä. Esitys mallista pitää olla valmiina ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Orpon hallitus tavoittelee hallituskauden aikana 100 000 uutta työllistä. Pitkän aikavälin tavoite on nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin. Tavoitteen saavuttamiseksi työuria on pidennettävä alusta, keskeltä ja lopusta.

Insinööriliitto julkaisi helmikuussa vetoomuksen selvityshenkilön asettamiseksi ikääntyneiden työllistämiseen. Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo huomautti, ettei osaajapulasta kärsivällä Suomella ole varaa ikäsyrjintään.

Teksti: Janne Luotola