Insinööri-lehti politiikka

Hallitus leikkaa ja kiristää verotusta

Kehysriihessä päätettiin vahvistaa julkista taloutta entisen lisäksi kolmella miljardilla eurolla vuoden 2027 tasolla.

Hallituksen nyt päättämä taso koostuu 1,6 miljardin säästöistä ja verotuksen lisäämisestä 1,4 miljardilla eurolla.

Hallitus lisää panoksia t&k-toimintaan 194 miljoonaa euroa ensi vuodelle ja kasvavan summan seuraaville vuosille. Kymmenen miljoonaa euroa hallitus käyttää aikuiskoulutustuen korvaavaan malliin kriittisimmille aloille.

Yritystukia hallitus vähentää muun muassa alueellista kuljetustukea ja Business Finlandin avustusvaltuutta alentamalla. Lisäksi työnantajan koulutusvähennys poistetaan.

Yleinen arvonlisäverokanta sekä vakuutusmaksuveron verokanta korotetaan nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin.

Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus jätetään vuonna 2025 tekemättä valtion tuloveroasteikon kahdessa ylimmässä tuloluokassa. Nollapäästöisten työsuhdeautojen verotuen voimassaoloa jatketaan ja sähköautojen sekä lataushybridien ajoneuvoverotusta korotetaan.

Kuva: Andrey Popov /Mostphotos