Yrityksissä tarvitaan osaamista, jos niissä tehdään paikallinen sopimus.
Insinööri-lehti politiikka

Esitys paikallisesta sopimisesta johtaisi ongelmiin

Insinööriliitto vastustaa lausunnossaan hallituksen luonnosta paikallisen sopimisen edistämiseksi.

Maan hallitus haluaa lisätä paikallista sopimista yrityksissä. Työpaikalla voitaisiin sopia palkoista ja työehdoista yrityksen omista lähtökohdista alasta riippumatta.

Hallituksen tekemä luonnos esityksestä sisältää järjestäytymättömille työnantajille pelkkiä oikeuksia eikä lainkaan velvollisuuksia, Insinööriliiton lakimies Satu Tähkäpää tiivistää.

– Koska järjestäytymättömillä yrityksillä ei ole asiantuntemusta työehtojen kehittämisestä, paikalliset sopimukset voivat selvästi heikentää työehtoja, hän pelkää.

Esityksen tueksi hallitus ei ole esittänyt perusteita. Ei ole esimerkiksi minkäänlaista arviota, että lakimuutos parantaisi työllisyyttä tai piristäisi taloutta.

Sopiminen onnistuu nykyäänkin

Jo nykyiset alakohtaiset työehtosopimukset tarjoavat mahdollisuuden laajaan paikalliseen sopimiseen. Sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöt kouluttavat paikallisia osapuolia neuvottelemisen tueksi. Tätä tukea ei ole, jos järjestäytymättömät yritykset tekevät paikallisia sopimuksia.

– Työlainsäädännössä on paljon pakottavaa oikeutta, ja ilman liittojen juridista tukea paikalliset osapuolet saattavat vahingossa tulla tehneeksi sopimuksen, joka ei ole edes laillinen, Tähkäpää varoittaa.

Luottamushenkilön asema on esityksessä uhattuna ja voi aiheuttaa epäselvyyttä siitä, ketä henkilöstön edustaja missäkin tapauksessa edustaa. Liitto pitää tärkeänä, että luottamushenkilö on ensisijainen henkilöstön edustaja.

Liitto pelkää, että esitys voi vaarantaa työehtosopimusten yleissitovuuden. Samaan aikaan Suomea sitova vähimmäispalkkadirektiivi edellyttää, että työehtosopimustoimintaa pitää edistää.

Valvonta ja oikeus voivat romahtaa

Järjestäytymättömässä kentässä tehtyjen paikallisten sopimusten valvonta on työsuojeluviranomaisten vastuulla. Valvonnasta tulee sattumanvaraista luonnoksen perusteella, koska yrityksille ei ole esitetty velvollisuutta ilmoittaa viranomaisille tekemästään työehtosopimuksesta.

Huonoimmassa tapauksessa lakimuutos aiheuttaa niin paljon oikeustapauksia, että oikeusjärjestelmä hukkuu työehtoriitoihin.

Liitto ei kannata hallituksen luonnostelemaa esitystä. Lausunto on luettavissa myöhemmin lausuntopalvelusta.

Teksti ja kuva: Janne Luotola