Insinööri-lehti työelämä

Nollasopimuslaisille luvassa laihoja parannuksia

Lakiluonnos suojaa kehnosti työnantajan vastatoimilta. Haavoittuvassa asemassa on jonkin verran myös insinöörejä.

Hallituksen työryhmä antoi joulukuussa mietintönsä lakimuutoksista, jotka parantaisivat vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa. Lakiehdotus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston työehtodirektiiviin. Lausuntokierros on nyt ohi, ja lakiesitys on tekeillä.

Akava kritisoi lausunnossaan luonnosta siitä, että se täyttää ainoastaan työehtodirektiivin minimivaatimukset. Esitysluonnos ei esimerkiksi suojaa nollatuntisopimuslaista, joka vaatii oikeuksiaan mutta jonka työnantaja lakkaa vastatoimena tarjoamasta työtä tai irtisanoo hänet.

Nuoret insinöörit kärsivät

Insinööriliiton jäsenillä nollatuntisopimuksia on jonkin verran. Tavallisesti niitä on opiskelijoilla ja vastavalmistuneilla.

Nollasopimuksiin liittyy liiton mukaan ongelmia, kun pitäisi maksaa sairausajan palkkaa, irtisanomisajan palkkaa tai vuosilomia.

– Työsopimuslain vaihtelevaa työaikaa koskeva muutos ei ole kovinkaan tehokkaasti korjannut sitä, että työaika vastaisi todellista tarvetta. On saatettu olla yli vuosi täysiaikaisesti töissä, ja jos työaikaa vaatii korjattavaksi, työt loppuvat, kertoo Insinööriliiton lakimies Niina Suvanto.

Palkkasaatavia voi liiton avulla vaatia jälkikäteen, mutta prosessi on usein hankala ja hidas. Pk-yrityksissä työnantajalla ei ole välttämättä ymmärrystä sitä velvoittavasta lainsäädännöstä.

Pätkätyön ennakointi helpottuu

Kritisoidulla muutoksella hallitus pyrkii helpottamaan vaihtelevan työajan ennakoimista ja parantamaan epäsäännöllisellä työajalla työskentelevän asemaa.

Työsopimuslakia on tarkoitus muuttaa niin, että työnantajan on annettava kirjallinen selvitys työnteon ehdoista nykyistä lyhemmissä työsuhteissa.

Työnantajan on annettava kirjallinen vastaus mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa tai työsopimuksen kestoaikaa, jos määräaikaista tai osa-aikatyötä tekevä työntekijä sitä pyytää.

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan elokuun alussa. Lakimuutoksia on valmisteltu kolmikantaisissa työryhmissä.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Hans Christiansson /Mostphotos

Poistettu 2.2. maininta esimerkkiyrityksestä, koska yrityksiä on useita