Insinööri-lehti työelämä

Lakialoite takaisi oikeuden etätyöhön

Työnantaja ei voi pakottaa työntekijää etätyöhön, jos lakialoite menee läpi.

Kansanedustaja Pia Lohikoski on tehnyt aloitteen työsopimuslain, työturvallisuuslain ja työaikalainmuuttamiseksi niin, että etätyötä säädeltäisiin niissä aiempaa selvemmin. Nykyään laeissa ei käsitellä erikseen etätyötä.

Työntekijä saa aloitteessa oikeuden etätyöhön, jos työtä voi tehdä työpaikan ulkopuolella ilman kohtuutonta haittaa työnantajalle. Etätyöstä on aina sovittava työnantajan kanssa. Työnantajalle ei anneta oikeutta määrätä työntekijää etätyöhön.

Insinööriliiton lakimies Maria Jauhiainen pitää aloitteen sisältöä pääosin hyvänä.

– Hyvää tässä on se, että työntekijällä on oikeus etätyöhön, eikä sitä voi kieltää. Monet haluavat tehdä etätyötä ja pelkäävät, että koronapandemian hellitettyä oikeus etätyöhön häviää.

– Tärkeää on myös se, ettei ketään voi pakottaa etätyöhön.

Työvälineiden pitää olla riittäviä

Aloite selventäisi etätyön määritelmää ja ulottaisi työturvallisuuden ja vakuutussuojan koskemaan myös kotona tehtävää työtä. Työnantajan tulee huolehtia ergonomiasta myös kotona.

– Työntekovälineet ovat kotona puutteelliset, jos työntekijän on tehtävä töitä läppärillä selkä vääränä.

Vaikka etätyöstä kirjattaisiin suoraan lakiin, työehtosopimuksilla säilyisi silti tärkeä tehtävä myös etätyöstä sopimisessa. Jauhiainen pitää tarpeellisena, että työehtosopimuksissa säädeltäisiin lakia tarkemmin etätyön tekemisen ehdoista.

– Yrityksissä voitaisiin luottamushenkilön kanssa luoda yrityskohtainen malli, miten etätyöt järjestetään kaikkialla yrityksessä tai yritysryhmässä. Näin kaikkia kohdeltaisiin tasapuolisesti.

Etätyön määrä kaksinkertaistui

Pandemian alussa vuonna 2020 etätyön tekemisen määrä kasvoi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lähes kaksinkertaiseksi aiemmasta.

Lakialoite julkaistiin maanantaina. Eduskunnan vaalitauko on jo sen verran lähellä, että aloitteen käsittely saattaa venyä vaalien yli. Jauhiainen uskoo silti, että jonkinlainen uudistus etätyön sääntelyyn on joka tapauksessa tulossa. Palkansaaja- ja työnantajajärjestöt suhtautuvat etätyön nykyistä selvempään sääntelyyn myönteisesti.

Aloitteen perusteluissa painotettiin, että etätyö pitää saada työajan piiriin samalla lailla kuin toimistolla tehtävä työ. Jauhiainen huomauttaa, että etätyö lasketaan jo nyt työajaksi työaikalain perusteella. Kehittämistä on kuitenkin esimerkiksi työaikajärjestelyissä, kun osa työnantajista ei anna käyttää liukuvaa työaikaa etätöissä.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Aleksandr Davydov /Mostphotos