Insinööri-lehti politiikka

Lakialoite kieltäisi saldoleikkurin

Huolehtimisvelvollisuuden laiminlyönti tulee vastaisuudessa rangaistavaksi, jos työaikalain muutosesitys menee läpi.

Kansanedustaja Jari Myllykoski on tehnyt aloitteen työaikalain muuttamiseksi niin, että harmaan ylityön tekeminen vähentyisi. Keinona tähän on muun muassa työaikaleikkurin rajoittaminen ja työtuntien pakollinen merkitseminen työaikakirjanpitoon.

Insinööriliiton lakimies Maria Jauhiainen pitää aloitetta tarpeellisena.

– Meidän jäsenistössämme etenkin saldoleikkurit ovat yhä laajalti käytössä, vaikka ne ovat jo nyt käytännössä laittomia. Saldoja saa toki leikata, mutta tehdyt tunnit eivät saa hävitä kokonaan kirjanpidosta.

Ylemmillä toimihenkilöillä on pitkään ollut tavallista, että työtä tehdään enemmän kuin työsopimuksessa on sovittu. Työtunnit kerääntyvät saldoihin tai työaikapankkeihin. Usein ne saattavat jäädä merkitsemättä ylös kokonaan.

Monella työnantajalla on käytössä niin sanottu saldoleikkuri, jolla hävitetään työaikakirjanpidosta sinne kertyneitä tunteja. Työntekijälle niitä ei silloin makseta. Tämä on jo nykyään laitonta, Jauhiainen painottaa.

– On tärkeää huolehtia siitä, että työntekijä pystyy suoriutumaan työstään työajan puitteissa ylipäätään. Lisäksi kaikki työtunnit tulee voida lukea hyväksi ja ne tulee voida hyödyntää.

Saldot pitää voida muuttaa vapaiksi

Ensisijaisesti työntekijän tulee saada pitää esimerkiksi saldoihin keräämänsä tunnit vapaana. Jos tämä ei onnistu, hänen pitää saada niistä edes rahallinen korvaus.

Ehdotuksen mukaan, jos työnantajan edustaja rikkoisi työaikasäännöksiä tai huolehtimisvelvoitetta, hänet tuomittaisiin sakkoon.

– Se, että huolehtimisvelvollisuuden laiminlyönti olisi rangaistava teko, on tärkeää, jotta lakimuutoksella olisi oikeasti merkitystä, Jauhiainen sanoo.

Aloitteen ensimmäiset käsittelyt ehditään vielä hoitaa, mutta sen jatkokäsittely siirtyy todennäköisesti seuraavalle eduskunnalle. Jos aloite saa laajan tuen, se voi tulla voimaan tulevina vuosina.

Lakialoitteen taustalla on muun muassa Insinööriliiton keräämä kyselyaineisto. Sen mukaan 33 prosenttia vastaajista kertoo, että saldot vain kertyvät. Yli kolmasosa ei osannut sanoa, mitä ylimääräisille työtunneille tapahtuu. Viidesosa kertoi, ettei ehdi pitää saldojaan vapaana.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Yuri Arcurs /Mostphotos

Tarkennettu klo 11.18 Jauhiaisen sitaattia saldoleikkurien laittomuudesta