Samu Salo muistuttaa, että osaaminen on kasvun avain.
Insinööri-lehti koulutus

Salo: Kasvupanostukset jätettävä leikkausten ulkopuolelle

Insinööriliitto muistuttaa kehysriiheen kokoontuvaa maan hallitusta talouskasvun merkityksestä.

Kasvu on tärkeässä roolissa, kun julkista taloutta pyritään tasapainottamaan.

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salon mielestä kasvun avaimet, kuten koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta, eivät saa olla leikkausten kohteina.

– Päädymme taloudessa jatkuvaan syöksykierteeseen, jos emme panosta osaamiseen ja työelämän kehittämiseen. TKI-toiminnan rahoitusta tulee kohdistaa ammattikorkeakouluille saadaksemme niiden potentiaalin hyötykäyttöön, hän sanoo.

Hallitusohjelmaa tehtäessä koulutus haluttiin pitää leikkausten ulkopuolella, eli hallitus tunnistaa selkeästi tarpeen panostaa osaamisen ja kasvuun. Ammattikorkeakoulujen odotetaan kuitenkin nostavan opiskelijamäärää tuntuvasti, joten rahoituksen tarve on edelleen kasvanut, eikä leikkauksille tai indeksijäädytyksille ole sijaa.

– Tällaisena aikana koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat ehdottomia panostuskohteita. Pienetkin säästöt aiheuttavat merkittäviä vaikeuksia ylläpitää koulutuksen laatua. Koulutukseen kohdistuvilla leikkauksilla olisi kauaskantoisia, Suomen kilpailukykyä heikentäviä vaikutuksia, Salo sanoo.

Ammattikorkeakoulujen rahoitus suhteessa valmistuneiden määrään on puolittunut viime vuosina. Insinööriliiton mielestä onkin panostettava myös koulutuksen laatuun, ei vain määrään, jos osaavan työvoiman saatavuudesta halutaan pitää kiinni.