Insinööri-lehti työmarkkinat

Yksityisen sektorin mediaaniansio kasvoi 1,8 prosenttia

Asiantuntijoiden joukossa naiset ansaitsevat selvästi miehiä vähemmän.

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 278 ja keskiansio 3 691 euroa kuukaudessa vuonna 2018.

Miesten mediaaniansio oli 3 710 ja naisten 2 903 euroa. Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 5 653 euroa kuukaudessa ja pienipalkkaisimman kymmenen prosentin ansiot olivat 2 186 euroa tai pienemmät. Säännöllisen ansion indeksin ennakoitu vuosinousu yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla oli 1,8 prosenttia vuonna 2018.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla palkansaajilla naisten mediaaniansio oli 78 prosenttia miesten mediaaniansiosta. Palkkaero oli pienempi saman ammattiryhmän palkansaajia tarkastellessa. Suurin prosentuaalinen ero naisten ja miesten ansioiden välillä oli asiantuntijoilla, joilla naisten mediaaniansio oli 17 prosenttia miesten mediaaniansiota matalampi. Asiantuntijoilla miesten mediaaniansio oli 3 679 euroa kuukaudessa ja naisten 3 039 euroa kuukaudessa.

Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen eli ict-alan mediaaniansiot olivat 4 075 euroa kuukaudessa. Miehillä mediaaniansio oli 4 152 euroa ja naisilla 3 742 euroa. Tekniikan aloilla mediaaniansio oli 3 759 euroa. Miehillä mediaani sai 3 861 euroa ja naisilla 3 220 euroa.

Säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden ja tulospalkkioiden osuutta ei lasketa ansioihin. Kuukausipalkkatilasto sisältää kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat.

Kuva: Doug Olson /Mostphotos