Insinööri-lehti työelämä

Viranomainen kehitti henkisen työkuormituksen valvontaa

Työsuojeluviranomainen julkaisi uuden kyselymenetelmän psykososiaalisen kuormituksen heikkojen kohtien löytämiseksi.

Kyselyllä tarkastaja voi kerätä työntekijöiltä tietoa psykososiaalisesta kuormituksesta ennen varsinaista tarkastuskäyntiä. Vastausten perusteella valvontaa voidaan kohdistaa niihin asioihin, jotka kuormittavat työntekijöitä erityisen usein. Kysely otetaan käyttöön tänä syksynä.

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät ovat nykyään monella työpaikalla suurimpia työturvallisuusriskejä. Silti niitä ei usein tunnisteta eikä mielletä riskitekijöiksi.

Kysely auttaa tunnistamaan niitä työpaikan kuormitustekijöitä, joiden on tieteellisten tutkimusten perusteella osoitettu olevan yhteydessä työntekijöiden terveyteen. Kuormitustekijät voivat liittyä työn sisältöön, työn järjestelyihin tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen.

Työsuojeluviranomaiset kehittivät menetelmän Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Kehittämishankkeen ohjausryhmässä oli jäseniä Akavasta, SAK:sta, STTK:sta, EK:sta, Valtion työmarkkinalaitoksesta, KT Kuntatyönantajista, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Työturvallisuuskeskuksesta. Kyselyyn voi tutustua Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Kuva: Svetlana Lazarenko /Mostphotos