UPM:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Insinööri-lehti työmarkkinat

UPM aikoo tasata sukupuolten väliset palkkaerot

Metsäyhtiö UPM aikoo poistaa selittämättömät palkkaerot, joiden ei katsota johtuvan tyypillisistä palkkakehitystä määrittävistä tekijöistä.

Tyypillisiä, työnantajan hyväksymiä palkkaan vaikuttavia tekijöitä ovat henkilön suoritus, kokemus, tehtävän vaativuus ja tehtävän sijainti.

Tänä vuonna toteutettava palkkojen yhdenvertaisuustarkastelu koskee kaikkia yhtiön toimintamaita ja on osa UPM:n palkitsemispolitiikkaa.

Tarkastelu alkaa toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkkojen analysoinnilla ja jatkuu myöhemmin tänä vuonna tuotannon työntekijöiden palkkojen tarkastelulla.

– Meillä näyttäisi olevan jonkin verran sukupuolten välisiä selittämättömiä palkkaeroja. Arviomme mukaan valtaosa niistä liittyy matalampaan lähtöpalkkaan, jossa syntyneitä eroja on vaikea kuroa kiinni, vaikka henkilö saisikin normaaleja palkankorotuksia työuransa aikana. Yhdenvertaisuuskorotuksella halutaan korjata tämä epäkohta, henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti sanoo.

Nyt tehtävä yhdenvertaisuuskorotus toteutetaan vuoden 2021 aikana. Yhdenvertaisuustarkastelussa hyödynnetään riippumattoman kolmannen osapuolen asiantuntemusta.

Kuva: UPM