Insinööri-lehti työelämä

Työn hybridimalli parantaa tuottavuutta

Etä- ja läsnätyön joustava yhdistäminen parantaa työn tuottavuutta ja hyvinvointia.

Akava Works selvitti kyselyllä, millä tavalla akavalaisten työelämä muuttui tänä syksynä. Etätyön tekeminen yleistyi selvästi, mutta alakohtaiset erot ovat suuria.

Eniten korona-aikana tekivät etätyötä tieto- ja informaatiotekniikkateollisuuden työntekijät. Heistä kolme neljästä ilmoitti tekevänsä pelkästään etätöitä. Heistä vain neljä prosenttia ilmoitti, ettei tee etätöitä lainkaan. Seuraavaksi eniten etätöitä tehtiin tietotekniikan palvelualalla, tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen alalla sekä finanssialalla.

Työn määrä kasvoi eniten opetusalalla ja sosiaalialalla. Sen sijaan tietotekniikan palvelualalla, muussa teollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttialalla sekä metalliteollisuudessa suurin piirtein viidenneksellä työn määrä kasvoi ja viidenneksellä työn määrä väheni.

Työn kognitiivinen kuorma keveni useilla aloilla. Eniten se keveni tietotekniikan palvelualalla, liikenne-, matkailu- ja majoitusalalla, muussa teollisuudessa sekä suunnittelu- ja konsulttialalla. Usein kognitiivinen kuorma aiheutuu kiireestä, keskeytyksistä ja useista samanaikaisesti suoritettavista tehtävistä.

Hybridimalli, joka yhdistää joustavasti etä- ja läsnätyötä, vaikuttaa parantavan työhyvinvointia ja työn tehokkuutta.

– Tärkeää on, että pyritään hyödyntämään työn tekemisen tapoja, joita on opittu käyttämään koronapandemian aikana, sanoo Akavan tutkija Joonas Miettinen.

Rasittavat työasennot kuormittavat nyt enemmän kuin korona-ajan alkua. Ongelma korostuu niillä, jotka tekevät aiempaa enemmän etätyötä.

Työn fyysinen kuormittavuus on kasvanut erityisesti niillä, jotka tekivät aikaisempaa enemmän etätöitä. Sen sijaan työn kognitiivinen kuormittavuus on vähentynyt erityisesti niillä, jotka tekevät aikaisempaa enemmän etätöitä.

– Koronapandemian aikana on nähty positiivisia puolia kuormituksen vähentymisen näkökulmasta, Miettinen sanoo.

Vastauksia Akava Worksin kyselyyn kerättiin elokuun lopusta syyskuun puoliväliin. Sovelluksella toteutettuun kyselyyn vastasi 14 400 työssä olevaa akavalaista. Vastaajien joukossa oli yli tuhat insinööriä.

Kuva: Trullsa/Mostphotos