Sanni Koivuluoma ja Lauri Kujala haluavat turvata työuran aikaisen kouluttautumisen.
Insinööri-lehti työelämä

Samok haluaa jatkuvan oppimisen mahdolliseksi kaikille

Suomen opiskelijakuntien liitto Samok ei kannata aikuiskoulutustuen korvaamista lainavetoisella mallilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti syksyllä työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotuksia jatkuvan oppimisen tueksi aikuiskoulutustuen päättyessä. Työryhmä on alustavasti ehdottanut, että työuran aikaista oppimista tuettaisiin tulevaisuudessa opintolainan valtiontakauksella niiden henkilöiden osalta, jotka eivät saa opintojensa ohessa palkkaa.

– Uudistus veisi  yhteiskuntaamme yhä vahvemmin kohti koulutuksen eriarvoistumista. Opiskelijoiden velkaantuminen on kasvanut huomattavasti, ja opintolainan korkokulut heikentävät jo nyt valmistumisen jälkeistä toimeentuloa, kuvaa Samokin puheenjohtaja Lauri Kujala.

Ammattikorkeakouluopiskelijan mediaanilaina on 17 800 euroa, ja opintolainakanta yli kaksinkertaistunut vuodesta 2017.

Opintolainan valtiontakauksen kasvattamisen myötä opiskelijan, joka suorittaa 210 opintopisteen laajuisen tutkinnon, kerryttäisi opintolainaa yli 26 000 euroa, jos hän nostaa opintolainaa yhdeksän kuukauden ajalta opiskeluvuosittain.

Velkataakkaa ei tule Samokin mielestä kasvattaa. Järjestö on huolissaan siitä, että koulutus kasautuu hyväosaisille, jos lainapainotteisuutta lisätään myös jatkuvan oppimisen tukielementeissä.

Yhteiskunta tarvitsee lisää osaamisen päivittämistä ja uudelleenkouluttautumista. Osaamisen päivittäminen koskee nyt jo lähes puolta miljoonaa henkilöä, ja Suomessa on todellinen tarve lisätä tutkintojen määrää myös aikuisväestöllä. Samok on huolissaan uudistuksen vaikutuksista koulutuksen hakeutumisen houkuttelevuuteen niiden osalta, jotka ovat olleet jo vuosia työelämässä, jos opintojen rahoittaminen tarkoittaa lainaa.

– Uusi velka ei houkuttele vaihtamaan alaa, mikäli valmistumisen jälkeen oma tulotaso ei nouse merkittävästi. Erityisesti työvoimapula-alojen osalta suunta on huolestuttava, varapuheenjohtaja Sanni Koivuluoma kritisoi.

Työuran aikaista jatkuvaa oppimista ja sen tukemista on tarkoitus käsitellä myöhemmin eduskunnassa, ja työryhmän ehdotusten on määrä valmistua kehysriiheen mennessä. Samok vastustaa aikuiskoulutustuen lakkauttamista ja kannustaa nykyjärjestelmän kehittämiseen.

Kuva: Timi Kuosmanen /Samok