Insinööriliiton mielestä työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyviä asioita on syytä miettiä hallitusohjelmaneuvotteluissa.
Insinööri-lehti

Työkyvyn ylläpito vähentää säästötarvetta

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo toivoo maan seuraavalta hallitukselta sitoutumista työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Puheenjohtaja Samu Salon mielestä työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat julkisista menoista puhuttaessa miljardiluokan kysymys.

– Vaalien alla ja niiden jälkeen on puhuttu paljon säästöistä ja mistä leikataan. Huomiota pitäisi samaan aikaan kiinnittää siihen, miten vältetään tulevia kuluja, puheenjohtaja huomauttaa.

– Työhyvinvointi kuuluu asioihin, joiden parantaminen vähentää tulevilta hallituksilta sekä säästökohteiden etsimistä ja tarvetta korottaa kokonaisveroastetta.

Salo muistuttaa, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain lähes 18 000 henkilöä. Mielenterveydestä aiheutuvista poissaoloista on tulossa kasvava ongelma: niiden takia menetetään jopa 18 miljoonaa työpäivää joka vuosi.

– Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ongelmat aiheuttavat erilaisten etuuksien ja palvelujen tarpeen kautta julkiselle sektorille miljardeihin euroihin nousevat kustannukset. Säätytalolla kannattaakin muistaa, että työhyvinvointi ei ole hallitusohjelman marginaaliin kirjoitettavaa sanahelinää, vaan mitä suuremmassa määrin talouden kovaa ydintä.

Ihmisyydelle kunnioitusta

Salo painottaa, että kyse ei ole vain rahasta. Kyse on myös inhimillisyydestä, ihmisten hyvinvoinnista ja osallisuudesta.

– Työssäjaksamisen ongelmat heijastuvat ihmisten ja perheiden arkeen monin tavoin, Salo muistuttaa.

Hänen mukaansa työhyvinvoinnin eteen voidaan tehdä lainsäädännön kautta paljon. Työturvallisuuslaki kaipaa uusimista niin, että se ottaa huomioon psykososiaalisen kuormituksen.

– Asiantuntijoiden mahdollisuuksia hallita työaikaansa on parannettava, etätöiden sääntelyä on kehitettävä, matkustamisesta aiheutuvaa rasitusta on huomioitava nykyistä paremmin, Salo listaa.

– Jos uudella hallituksella vain on halua, sillä on miljardien eurojen paikka kääntää suomalaisen työhyvinvoinnin suuntaa, Salo sanoo.