Insinööri-lehti

Tuloerot kasvussa myös vuonna 2011

Tuloerot jatkoivat lievää kasvuaan vuonna 2011, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilaston tiedoista. Tuloeroja kuvaavan Gini-kertoimen arvo oli 28,5, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 0,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2009. Pienituloisimmassa kymmenyksessä väestöä reaalitulot kasvoivat pari prosentin kymmenystä. Suurituloisimmassa kymmenesosassa väestöä tulojen kasvu oli 2,2 prosenttia. Tähän ryhmään kuuluvassa hyvätuloisimmassa prosentissa väestöä tulojen vuosikasvu oli 7 prosenttia vuonna 2011.

Koko väestössä keskimääräinen tulojen vuosikasvu oli keskiarvolla mitattuna 0,7 ja mediaanilla mitattuna 0,2 prosenttia. Hyvätuloisimpien tuloja ja samalla tuloeroja kasvattivat tälläkin kertaa pääasiassa osinkotulot ja myyntivoitot.