Insinööri-lehti

Tammikuun työttömyysaste 8,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 tammikuussa 228 000, mikä oli 25 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia, kun se edellisvuoden tammikuussa oli 7,8 prosenttia.

Työllisiä oli vuoden 2013 tammikuussa 2 402 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä väheni julkisella sektorilla, mutta kasvoi yksityisellä sektorilla vuoden 2012 tammikuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 66,9 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 67,1 ja naisten 66,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 tammikuussa 228 000, mikä oli 25 000 enemmän kuin edellisen vuoden. Työttömiä miehiä oli 130 000 ja naisia 97 000 henkeä.

Työttömyysaste oli tammikuussa 8,7 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,6 ja naisten 7,6 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli tammikuussa 21 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2013 lopussa kaikkiaan 292 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 34 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden tammikuusta kaikkien ELY-keskusten alueella.