Palkansaajien esitykset olisivat helpottaneet ikääntyvien työllistymistä uudelleen.
Insinööri-lehti politiikka

Työnantaja torjui keinot ikääntyvien työllisyysasteen nostamiseksi

Palkansaajakeskusjärjestöt esittivät tapoja, joilla voidaan korvata eläkeputki ja pystytään nostamaan yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta.

Kolmikantaisen neuvotteluryhmän työ päättyi eilen ilman, että se olisi saanut aikaiseksi yhteistä esitystä maan hallitukselle. Hallitus odotti tasapainoista julkista taloutta vahvistavaa esitystä toimista yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi, heidän työmarkkina-asemansa parantamiseksi ja työssä jaksamisen edistämiseksi.

Palkansaajakeskusjärjestöillä oli rakentavia ehdotuksia, jotka olisivat täyttäneet hallituksen toimeksiannon.

Järjestöjen ehdotuksessa työttömille tarjotaan lisäpäiväratkaisua ja muutosturvan parantamista. Irtisanottujen työllistymistä nopeutetaan lisäämällä koulutusta, pidentämällä työllistymisvapaata ja nopeuttamalla työnhaun aloitusta jo irtisanomisaikana. Muutosturvakoulutuksen kesto pidennetään työsuhteen pituudesta riippuen kahteen tai kolmeen kuukauteen.

Palkansaajien esitys olisi turvannut ikääntyneiden työttömien toimeentulon jatkossakin, vaikka työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nostettaisiin 65 vuoteen.

Myös pienemmistä yrityksistä irtisanottujen ja vailla muutosturvaa olevien toimeentulo sekä koulutusmahdollisuudet turvataan palkansaajien esityksessä.

Työssä jaksamisen tueksi palkansaajat esittävät mahdollisuuksia lyhentää yli 55-vuotiaiden työaikaa ja keinoja henkisen kuormituksen vähentämiseen.

Palkansaajien esityksiin ei työryhmässä saatu vastakaikua.

Kuva: Trullsa/Mostphotos