Insinööri-lehti työelämä

Osakkuus firmasta lankeaa usein nelikymppiselle perheenisälle

Korkeasti koulutetut, perheelliset ja hieman alle 40-vuotiaat miehet ovat hyvin edustettuina niiden joukossa, jotka ovat saaneet osakkuuden yrityksestä.

Akava Worksin Pellervon taloustutkimus PTT:ltä tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin, millaiset työntekijät saavat tyypillisesti osakkuuden yrityksistä. Tutkimuksessa kartoitettiin taustatekijöitä, jotka vaikuttavat osakkuuden saamisen todennäköisyyteen rekrytoinnin yhteydessä ja sen jälkeisinä vuosina.

– Osakkuuden saaneet työntekijät ovat useammin korkeasti koulutettuja perheellisiä miehiä, joiden keski-ikä on hieman alle 40 vuotta, kertoo Akavan johtava asiantuntija Anu Tuovinen.

Osakkaiksi tulleilla oli usein korkea koulutus. Akava viestittää, että koulutus kannattaa ja johtaa menestykseen työelämässä.

Naiset ovat osakkaana yrityksessä harvemmin kuin miehet. Eroa eivät selitä perhetekijät, koulutus tai työskentely naisvaltaisilla aloilla.

– Aineistosta ei nähdä, johtuuko naisten pienempi osuus osakkuuden saajissa siitä, että he hyväksyvät osakkuustarjouksen harvemmin, vai siitä, että heille tarjotaan osakkuuksia harvemmin. Tätä olisi tärkeää selvittää lisää, kommentoi PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk.

Osakkuudesta ja osakkuuteen vaikuttavista taustatekijöistä on tehty aiempaa tutkimusta vain vähän. Tänään julkaistussa kaksiosaisen tutkimushankkeen jälkimmäisessä osassa tarkasteltiin ekonometrisin menetelmin vuosina 2007–2013 rekrytoituja työntekijöitä.

Kuva: Kirill Ryzhov /Mostphotos