Insinööri-lehti politiikka

Liitot vaativat työaikalain muutosten ulottamista Puolustusvoimiin

Puolustusvoimissa työskenteleviä sotilaita ja siviilejä edustavat henkilöstöjärjestöt peräävät työaikalakiin muutoksia Puolustusvoimien henkilöstölle, joka unohdettiin viime uudistuksessa.

Työaikalain muuttaminen vaatii päätöksiä ja 20 miljoonan euron rahoitusta hallituksen budjettiriihessä, joka alkaa huomenna.

Eduskunnan puolustusvaliokunta haluaa kiirehtiä työaikalain päivittämistä ja nostaa esille Puolustusvoimien henkilöstön kärsimän epätasa-arvon muihin valtion työntekijöihin verrattuna. Uudistus on kuitenkin jumissa virkamiesten vastustuksen vuoksi.

– Puolustusvoimien henkilöstö unohdettiin uudistettaessa yleistä työaikalakia, joka astui voimaan viime vuoden alussa. On korkea aika saada myös Puolustusvoimien työaikalaki vastaamaan nykyajan työelämän vaatimuksia, sanoo Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry:n puheenjohtaja Aki Pöyry.

Sotilaita edustavista järjestöistä Upseeriliitto ja Päällystöliitto ovat selvittäneet, että ammattisotilailla on vakavia ongelmia työssäjaksamisessa ja palautumisessa.

Liitot pitävät tärkeänä, että sotaharjoitusten jälkeen taattaisiin edes yksi lepopäivä ja kaikki työtunnit laskettaisiin työajaksi. Sekä sotilas- että siviilihenkilöstöä kuormittaa myös liian pieni työntekijöiden määrä.

Kannanoton julkaisivat Aliupseeriliitto, JHL, Konepäällystöliitto, Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL, Päällystöliitto ja Upseeriliitto.

Kuva: Santeri Viinamäki, CC 4.0