Insinööri-lehti työelämä

Kolmasosa kärsii epätasa-arvoisesta kohtelusta

Työelämässä kaikkia ei kyselytutkimuksen perusteella kohdella yhdenvertaisesti.

Ikä, alentunut työkyky ja etninen tausta koetaan työeläkeyhtiö Elon kyselytutkimuksen mukaan suomalaisessa työelämässä suurimmiksi syiksi epätasa-arvoiselle kohtelulle ja vaikeuksille saada töitä.

Naiset kertoivat kohdanneensa epätasa-arvoista kohtelua selvästi useammin kuin miehet. Noin joka viides työssäkäyvä tuntee, ettei tasa-arvo toteudu heidän kohdallaan.

Vaikka 36 prosenttia suomalaisista on kokenut epätasa-arvoista kohtelua, kaksi viidestä uskoo, että monimuotoisuutta arvostetaan tänä päivänä enemmän kuin ennen. Noin joka viides työssäkäyvä koki epätasa-arvoista kohtelua silti vastaushetkellä.

Epätasa-arvoista kohtelua itse kokeneista 44 prosenttia kertoi kohtelun syyksi iän, 28 prosenttia sukupuolen ja lähes joka viides alentuneen työkyvyn.

Elo korostaa ongelman merkitystä myös kansantalouden kannalta. Työuria pitäisi pidentää, eikä epätasa-arvo työelämässä paranna tilannetta.

Yhdenvertaisuus työelämässä – onko sitä? -työelämätutkimus toteutettiin verkkokyselynä touko–kesäkuussa 2019. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 020 työelämässä olevaa 18–64-vuotiasta.

Kuva: Michael Erhardsson /Mostphotos