Insinööri-lehti työelämä

Hyvät työolot lisäävät tuottavuutta

Hyvät työolot parantavat työsuorituksia ja saavat työntekijät pysymään pidempään töissä.

Teollisuuden palkansaajien eilen julkaisema raportti avaa työolojen yhteyttä muun muassa työtyytyväisyyteen, yritysten tuottavuuteen sekä työurien pituuteen.

Raportissa Jyväskylän yliopiston terveystaloustieteen professori Petri Böckerman ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen emeritusprofessori Pekka Ilmakunnas ovat koonneet tuloksia tekemistään tutkimuksista, joissa on tarkasteltu työolojen vaikutuksia työhyvinvointiin, työntekijöiden poissaoloihin, vaihtuvuuteen ja eläköitymiseen sekä yritysten tuottavuuteen.

Työolot vaikuttavat työssä jaksamiseen ja työntekijöiden suoriutumiseen työtehtävissä. Tyytyväiset työntekijät jäävät harvoin pois töistä ja vaihtavat harvemmin työpaikkaa. Esimerkiksi työntekijöiden omaehtoista osallistumista tukevat johtamismenetelmät parantavat työhyvinvointia.

Työuria voidaan tulosten mukaan pidentää työoloja parantamalla. Epämukavat työolot heikentävät työtyytyväisyyttä ja lisäävät ajatuksia varhaisesta eläköitymisestä. Siksi työolot vaikuttavat välillisesti myös julkiseen talouteen.

”Työhyvinvointi kannattaa. Työolot, työtyytyväisyys ja tuottavuus” on kahdeksas TP:n edistys -julkaisu ja viides Edistys-raportti.

Kuva: Tatiana Chekryzhova /Mostphotos