Insinööri-lehti työelämä

Hovioikeus vahvisti kiky-riidan työntekijän eduksi

Helsingin hovioikeus on vahvistanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden noin vuosi sitten antaman päätöksen, jonka mukaan työntekijän työsopimuksessa sovittua työaikaa ei saanut pidentää työehtosopimuksella.

Kiista liittyy kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomaan työajan pidennykseen eli niin sanottuihin kiky-tunteihin. Suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelevä ylempi toimihenkilö katsoi, ettei yhtiö voinut alan työehtosopimuksen perusteella yksipuolisesti pidentää hänen työsopimuksensa mukaista työaikaa ja vei asian Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan työehtosopimusosapuolilla ei ollut oikeutta heikentää voimassa olevassa työsopimuksessa sovittua työaikaa. Näin ollen myöskään yrityksellä ei ollut oikeutta lisätä työntekijän työaikaa.

Yritys valitti päätöksestä hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus antoi ratkaisun keskiviikkona. Se on käräjäoikeuden päätöksen mukainen. Työntekijällä oli asiassa oikeussuojan tarve, yleinen tuomioistuin oli oikea paikka antaa ratkaisu asiassa eikä työaikaa voinut pidentää.

Ratkaisussaan hovioikeus kiinnitti huomiota erityisesti sopimusten sitovuuden periaatteeseen, sopimusten perustuslailliseen suojaan ja taannehtivuuskieltoon. Yritys velvoitettiin myös korvaamaan työntekijälle hänen menettämänsä palkkasaatavat.

Tuomio ei ole lainvoimainen, siihen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Teksti: Jari Rauhamäki

Kuva: Andrey Popov /Mostphotos