Insinööri-lehti koulutus

Heikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Maan hallituksen suunnittelemat heikennykset palkansaajien asemaan ja turvaan vaikuttavat Akavan opiskelijoiden mukaan ennen kaikkea nuoriin.

Muun muassa irtisanomisperusteen helpottaminen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentäminen, aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ja indeksijäädytykset heikentävät opiskelijoiden uskoa työelämään.

Maan hallituksen tavoitteet ovat palkansaajakeskusjärjestöjen mukaan kestämättömiä. Opiskelijat ovat epävarmoja päästessään työelämään, eikä suunnitellut muutokset helpota siirtymistä töihin. Lisäksi epävarmuus voi vähentää jo ennestään matalaa syntyvyyttä maassa.

– Nuorella, työelämään juuri siirtyneellä on usein muutenkin huolta, riittävätkö hänen taitonsa ja osaamisensa. Näillä muutoksilla luodaan lisäksi painetta ja pelkoa työpaikan menettämisestä, toteaa Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Nicole Ojala.

Kuva: Janne Luotola