Insinööri-lehti työmarkkinat

Hakemusruuhka rauhoittui Koko-kassassa

Saapuneiden hakemusten määrä on yhä kolminkertainen aiempaan verrattuna, mutta määrä on vähentynyt heinäkuusta elokuuhun.

Koronaviruspandemian takia hakemusmäärät kasvoivat huhtikuusta alkaen Koko-työttömyyskassassa moninkertaisiksi viime vuosiin verrattuna. Ensihakemuksia on saapunut kassaan huhtikuun alusta yli 28 500, mikä on yli kahdeksan kertaa enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Kun mukaan lasketaan muutkin kuin ensihakemukset, on saapuneiden hakemusten määrä kolminkertainen viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

Hakemusmäärien nopea ja voimakas kasvu pidensi kassassa ensihakemusten käsittelyynottoaikaa, mutta tilanne on nyt tasaantunut.

Ensihakemusmäärät pysyivät korkeina heinäkuun puoleenväliin asti. Tämän jälkeen määrät ovat laskeneet, mutta hakemuksia saapuu edelleen kolme kertaa enemmän verrattuna viime vuoteen.

Elokuussa ensihakemuksia saapui kassaan reilut 2 200. Näistä 66 prosenttia koski lomautuksia. Ansiopäivärahaa maksettiin lähes 16 000 jäsenelle yhteensä 23,5 miljoonan euron verran. Koko-kassan jäsenten laskennallinen työttömyysaste oli elokuussa 7,5.

Kuva: Craig/Mostphotos