Insinööri-lehti politiikka

EU kiristää ilmastotavoitteita

Euroopan komissio hyväksyi tänään paketin lainsäädäntöehdotuksista, joka vähentää unionin hiilidioksidipäästöjä.

Ehdotukset pyrkivät vähentämään nettopäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Vuoteen 2050 mennessä Euroopasta on tarkoitus tulla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa.

Keinovalikoima on laaja. Päästökauppajärjestelmässä asetetaan hiilidioksidille hinta niin kuin tähän asti, mutta järjestelmää laajennetaan ja päästökattoja alennetaan.

EU myöntää ilmastorahoitusta ilmastoon ja energiaan liittyviin hankkeisiin. Kullekin jäsenmaalle asetetaan aiempaa tiukemmat päästövähennystavoitteet.

Hiiltä pitää myös poistaa ilmakehästä. Jäsenmaille annetaan kansalliset tavoitteet maankäytöstä, joka vaikuttaa luonnollisten nielujen määrään.

Useat lakiehdotukset koskevat myös energiantuotantoa, -käyttöä sekä tie- ja lentoliikennettä.

Komissio pyrkii tekemään vähennykset sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Tätä varten perustetaan sosiaalinen ilmastorahasto.

Kuva: Nic72/Mostphotos