Insinööri-lehti työelämä

Etätyö paransi hyvinvointia

Koronaviruspandemia vaikutti voimakkaasti ihmisten kokemuksiin työpaikan varmuudesta ja hyvinvoinnista.

Varmuus oman työpaikan säilymisestä ja usko vastaavan työn saannista heikentyivät viime vuonna edellisvuodesta. Työpaikkojen kasvu tyrehtyi, ja lomautukset pelottivat.

Työmäärä kasvoi noin kolmanneksella viime vuonna ja vähentyi vain joka kuudennella palkansaajalla.

Sähköisiä työtiloja ja pikaviestimiä käyttävien määrä kasvoi selvästi vuoden aikana. Etätyön määrä kasvoi voimakkaasti, ja viime vuonna noin puolet palkansaajista oli tehnyt etätyötä. Myös työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa työnteon paikkaan paranivat.

Työn fyysisessä ja henkisessä rasittavuudessa, jaksamisessa tai työkyvyssä ei tapahtunut korona-aikana muutoksia kokonaisuutena, mutta ryhmien välillä erot olivat selviä. Ylemmät toimihenkilöt pystyivät vaihtamaan useimmin etätyöhön, ja heidän työhyvinvointinsa parani.

Sairauspoissaolot vähenivät kaikilla henkilöstöryhmillä.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta Työolobarometrista.

Kuva: Monakoartstudio/Mostphotos