Insinööri-lehti politiikka

Akava kannattaa palkka-avoimuutta

Akava puoltaa pääosin hallituksen esittämiä muutoksia, joiden tavoitteena on palkka-avoimuuden lisääminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 22. huhtikuuta hallituksen esitysluonnoksen palkka-avoimuuden lisäämisestä ja muutosesityksistä tasa-arvolakiin. Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on estää palkkasyrjintää ja edistää samapalkkaisuuden toteutumista palkka-avoimuutta lisäämällä.

– Palkoista puhutaan työpaikoilla yhä vähän ja palkkatietous on monesti puutteellista. Parempi palkka-avoimuus ja tiedonsaantioikeudet lisäävät palkkauksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä työpaikoilla, sanoo työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

Hallituksen esityksen mukaan työnantajan on vuoden välein selvitettävä henkilöstölle noudattamansa palkkausjärjestelmä ja sen soveltaminen, muut palkan määräytymisen perusteet ja palkitseminen. Lisäksi on selvitettävä, miten työntekijä voi vaikuttaa palkkaansa.

– Mielestämme henkilöstöedustajien tiedonsaanti ei parane kattavasti, sillä alle 30 henkilöä työllistävät organisaatiot jäävät lain soveltamisen ulkopuolelle. Lisäksi palkkakartoitus voidaan laatia jopa kolmen vuoden välein, mikä on liian harvoin, toteaa tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko.

Akava pitää esityksessä valitettavana, että yksilön oikeussuojaa ei paranneta riittävästi ja että henkilöstöedustajan tiedonsaantioikeus rajoittuu palkkakartoitukseen.

Kuva: Aleksandr Davydov /Mostphotos