Insinööri-lehti työelämä

Akava esittää psykososiaalisen kuormituksen hallintaa työturvallisuuslakiin

Henkisen hyvinvoinnin parantaminen työpaikalla lisää työn tuottavuutta.

Akava esittää työturvallisuuslain uudistusta työn psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi ja työsuojelun parantamiseksi. Laissa tulee keskusjärjestön mukaan säätää psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä ja työsuojelullisista oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi työsuojelun yhteistoiminta pitää siirtää osaksi työturvallisuuslakia.

Työtapaturma- ja ammattitautilakiin lisätään säännökset jatkuvasta, haitallisesta ja terveyttä vaarantavasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työuupumuksesta. Laki suojelee siten paremmin työntekijöitä, jotka ovat jatkuvasti tavoitettavissa vapaa-ajallaan tai jotka joutuvat matkustamaan työajan ulkopuolella.

Henkinen hyvinvointi vaikuttaa työn tuottavuuteen, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyskustannuksiin. Siksi työpaikan työsuojeluorganisaatiota tarvitaan työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Akava haluaa lakiin ylemmille toimihenkilöille oikeuden valita työsuojeluvaltuutettu.

Tarve nykyistä paremmalle kuormituksen hallinnalle ilmenee Akava Worksin teettämästä tutkimuksesta. Akavalaisista 60 prosenttia vastaa usean eri asian yhtäaikaisen tekemisen  aiheuttavan työssä kuormitusta. Lisäksi 44 prosenttia kertoo häiritsevien keskeytysten aiheuttavan kuormitusta töissä.

Kuva: User_78416/Mostphotos