Insinööri-lehti

Ylpeästi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon asialla

Ay-liike on kaikkien kolmen keskusjärjestön voimin vahvasti mukana
parhaillaan vietettävällä Pride-viikolla. Tänä vuonna viikon pääteemana on
työelämä.  Akava, SAK ja STTK järjestivät alkuviikosta oman iltaseminaarin teemalla ’Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen työelämä’.

Ay-liikkeen mukanaolo Pride-viikolla herätti keskustelua sosiaalisessa mediassa
ja keskusjärjestöjen toimistoille tuli runsaasti palautetta jäseniltä. Valtaosa
yhteydenotoista oli myönteisiä, mutta toki jonkin verran oli tullut kielteisiäkin
viestejä. Keskusjärjestöjen edustajat kiittelivät saadusta palautteesta ja totesivat, että nimenomaan negatiiviset kannanotot vahvistivat sen, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon suhteen työelämässä on vielä paljon tehtävää.

Itse osallistuin liiton edustajana ja Akavan tasa-arvotyöryhmän jäsenenä
iltaseminaariin. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoasioita käsiteltiin tilaisuudessa
laajasti. Akavan Miika Sahamies avasi tilaisuuden teemalla ’Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt työelämässä’, STTK:n Anja Lahermaa alusti aiheesta ’Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki muuttumassa’ ja SAK:n Anu-Tuija Lehto jatkoi katsauksella ’Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia työelämän oikeustapauksista’. Alustusten jälkeen käytiin vilkasta keskustelua.

Ay-liikkeen arvostelu aktiivisuudesta työelämän yhdenvertaisuus ja tasa-arvoasioissa on hieman omalaatuista ja perusteetonta. Ay-liikkeen perustehtäviin kuuluu nimenomaan työlainsäädännön noudattamisen valvonta työpaikoilla.

Ketään ei saa syrjiä työpaikalla. Työsyrjinnällä tarkoitetaan sitä, että työntekijä asetetaan epäedulliseen asemaan syrjivän syyn perusteella verrattaessa toisiin vastaavassa tilanteessa oleviin työntekijöihin. Työsyrjintä voi ilmetä erilaisina tekoina, toimintana ja
kohteluna. Se voi liittyä esimerkiksi työpaikasta ilmoittamiseen, työhönottoon,
työtehtäviin, koulutukseen pääsemiseen sekä uralla etenemiseen tai
palvelussuhteen kestoon. Siihen voi syyllistyä työnantaja tai työnantajan edustaja.
Syrjiviä syitä ovat rikoslain mukaan työntekijän rotu, kansallinen tai etnisen alkuperä, ihonväri, kieli, sukupuoli, ikä, sukupuolinen suuntautuminen, terveydentila, uskonto, yhteiskunnallinen mielipide, poliittinen tai ammatillinen toimita tai muu näihin rinnastettavan
seikka.

Ei tuosta listasta voi jättää jotain asiaa pois tai sitten rikotaan lakia. Kukaan
meistä ei halunnut koulussa kiusatuksi eikä varmaan työelämässä syrjityksi.
Suvaitsevuutta ja ymmärrystä tarvitaan. Hyvä lähtökohta on, että kohtele muita
ihmisiä niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Tämä pätee niin elämässä kuin
työelämässäkin.

Jouko Malinen
Insinööriliiton edunvalvontapäällikkö