Insinööri-lehti

Työtön kummitus

Olen lukenut englanninkielisestä sanonnasta, joka kertoo historiasta ja sen suhteesta meihin. Sanonnan vapaa käännös menee niin, että menneisyys on työtön kummitus, joka voi kummitella meille vain, jos otamme sen töihin. Sopii moneen, myös työmarkkinoihin.

Etenkin tämä tulee mieleen käynnissä olevasta työmarkkinakierroksesta ja yhdenvertaisuudesta. Kyllä, kierros on osaltamme vielä kesken. Kemianteollisuuden ylemmiltä toimihenkilöiltä ja palvelualojen erityispalvelualoilta puuttuvat vielä sopimukset. Molemmissa on kysymys samasta asiasta, vaikka hieman eri kantilta.

Kysymys on siitä, maistuuko työantajille yhdenvertaisuus. Etenkin kemianteollisuudessa se koskee sekä palkkoja, että palkallisten perhevapaiden oikeudenmukaista ja yhdenvertaista jakoa.

Perhevapaan kustannukset ovat olemattomia.

Vaikka menneisyydessä onkin vallinnut käsitys, jonka mukaan perhevapaita on suunnattu enemmän vain äideille, siitä ei pitäisi päätellä, että näin pitää tehdä myös jatkossa. Mennyt perhekäsitys kummittelee meille vain, jos itse niin haluamme.

Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö on tällä kierroksella tehnyt perhevapaiden osalta historiaa. Yhdenvertaiset palkalliset jaksot on saatu sovittua kaikkiin tehtyihin sopimuksiimme. Olen ollut yllättynyt siitä, että työnantajille tämä on ollut niin periaatteellinen kysymys, että sen ratkaiseminen on ollut vaikeaa. Tästä huolimatta toivon, että tulevaisuus voittaa menneisyyden myös kesken olevien alojen osalta ja asia saadaan niissäkin maaliin.

Sama pätee myös kustannuksiin. Jos vain tarkastelee sitä, että aiemmin vain äidit ovat olleet pidemmillä vapailla, niin voi tuntua pelottavalta ajatukselta, että molemmat vanhemmat olisivat jatkossa palkallisesti enemmän poissa.

Perheisiin panostaminen on kuitenkin kannattavaa. Siitä hyötyy koko yhteiskunta ja sen kautta taatusti myös kaikki yritykset. Kummitusta ei olisi pitänyt ottaa palkkalistoille tässäkään asiassa, vaan suhtautua kustannuksiin niin kuin tosiasia on – ne ovat olemattomia.

Sovittua ei pidä kuitenkaan repiä auki. Sitäkään kummittelua ei kannata työllistää. Mutta kesken olevissa ratkaisuissa voi vielä toimia myös toisin, varsinkin jos toimiminen samalla tavalla kuin jo tehdyissä sopimuksissa ei toista osapuolta kiinnosta.

Pidetään kummitukset työttöminä, haetaan ratkaisut nykyisyydestä käsin tähdäten tulevaisuuteen.

Petteri Oksa
Insinööriliiton edunvalvontajohtaja