Työtön kummitus

Tulevaisuutta koskevia ratkaisuja ei ole syytä tehdä vanhojen, mieliin pinttyneiden mielikuvien perusteella. Esimerkiksi päätöksiä perhevapaista tehdään tulevaisuuden, ei historian näkökulmasta.