Insinööri-lehti

Asenteissa yhä parantamisen varaa

Kun perheeseen syntyy lapsi, molemmilla vanhemmilla on oikeus perhevapaaseen. Silti isät pitävät perhevapaista vain pienen osan.

Kelan mukaan vuonna 2020 äidit pitivät kaikista vanhempainpäivärahapäivistä 90 prosenttia ja isät 10 prosenttia. Lähes neljäsosa isistä ei käytä lainkaan perhevapaata. Noin neljä prosenttia isistä käyttää äitiysvapaan jälkeen pidettävää vanhempainvapaata, jota kummatkin vanhemmat voivat käyttää.

Insinööriliiton jäsenet pitävät vapaita samalla tavoin kuin muu väestö. Perhevapaauudistus kannustaa isiä pitämään vapaita nykyistä enemmän. Perhevapaiden tasaisempaa jakautumista voidaan edistää työpaikoilla monilla tavoin. Asenteilla on iso merkitys.

Teimme vuonna 2019 yhteistyössä Repo Workin kanssa kyselyn, missä selvitettiin muun muassa perhevapaisiin liittyviä asenteita. Kielteisiä asenteita kohtaavat perhevapaille jäädessään sekä isät että äidit.

Kokemus perhevapaiden jakamisesta oli koko perhettä vahvistava.

Vastaukset osoittivat, että työnantajat olivat suhtautuneet perhevapaille jäämiseen pääosin myönteisesti. Isät kokivat myönteistä suhtautumista äitejä enemmän, osin siitä syytä, että heidän vapaansa olivat usein hyvin lyhyitä.

Kuitenkin myös osa perhevapaille jääneistä isistä oli saanut suoraan kielteistä palautetta perhevapaalle jäämisestä. Avoimissa vastauksissa tuli esille jopa suoraa ”kumpi teistä sen lapsen synnytti” -tyylistä kuittailua.

Äitien kohdalle oli osunut muun muassa tehtävien muutoksia tai jopa irtisanomisia perhevapaalta palaamisen jälkeen. Äitien pitämät perhevapaat olivat useammin haitanneet myös myöhempää urakehitystä.

Isät kokivat perhevapaalle jäämisen omista tehtävistään varsinkin pidemmäksi ajaksi usein hankalaksi. Tähän vaikuttivat muun muassa haasteet työtehtävien järjestämisessä vapaan ajaksi, muulle työyhteisölle aiheutuva kuormitus vapaasta, työnantajan kielteinen suhtautuminen tai jopa pelko työpaikan menettämisestä.

Perhevapaiden pitämistä taas auttoivat ennen kaikkea työpaikan kulttuuriin liittyvät tekijät: joustava ja myönteisesti perhevapaisiin suhtautuva työnantaja ja hyväksyvä työkulttuuri, lainsäädäntö, joka mahdollistaa vapaat molemmille vanhemmille sekä oma arvomaailma.

Ennen kuin tekee päätöksen kumpi vanhempi jää kotiin hoitamaan lapsia, kannattaa tehdä laskelma käteen jäävistä tuloista. Jopa nykyisen perhevapaajärjestelmän puitteissa on nimittäin mahdollista, että verotus tasaa tilannetta niin, ettei reilustikin isompituloisen perhevapaalle jääminen olekaan niin kallista kuin äkkiseltään luulee.

Oma kokemukseni on yli kymmenen vuoden takaa, jolloin lastemme isä jäi kummankin lapsen kanssa pidemmälle perhevapaalle. Kokemus perhevapaiden jakamisesta oli koko perhettä vahvistava; myönteiset vaikutukset näkyvät vielä tänäkin päivänä.

Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva perhevapaauudistus lisää isien käytössä olevia vapaita ja kannustaa isiä pitämään niitä aiempaa enemmän. Perhevapaauudistus myös joustavoittaa vapaiden pitämistä, mikä helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista.  Jäämme seuraamaan, miten uudistus vaikuttaa Insinööriliiton jäseniin. Nykyistä tasaisempi jakautuminen on kaikkien etu.

Jenni Larjomaa
Insinööriliiton tutkimuspäällikkö