Neuvotteluja on käyty Etelärannassa.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Työntekijöille neuvottelutulos teknologia- ja kemianteollisuuteen

Neuvotteluosapuolet hyväksyivät sunnuntaina työntekijöiden neuvottelutuloksen uudesta työehtosopimuksesta teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuuden aloilla.

Syntyneet sopimukset ovat kahden vuoden mittaisia. Alojen toimihenkilöillä ja ylemmillä toimihenkilöillä ei ole vielä neuvottelutulosta.

Teknologiateollisuudessa yritykset maksavat tänä vuonna 3,5 ja ensi vuonna 2,0 prosentin yleiskorotuksen. Lisäksi ensi vuonna työnantaja jakaa 0,5 prosentin suuruisen yritys- tai työpaikkakohtaisen erän. Näiden päälle työnantaja maksaa tänä vuonna 400 euron kertaerän.

Kemian alalla palkkoihin tuleva yleiskorotus on tänä vuonna 2,2 ja ensi vuonna 3,3 prosenttia. Lisäksi ensi vuonna maksetaan 0,2 prosentin työnantajan jakama erä. Näiden lisäksi maksetaan 400 euron kertaerä ja vastaavansuuruinen myöhennyserä, jotka eivät kasvata pysyvästi palkkaa. Lisäksi korotetaan vuoro- ja muita lisiä sekä pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia ensi vuoden alusta.

Sopimuksen myötä Teollisuusliitto peruuttaa kaikki aloja koskevat työtaistelutoimet. Liiton mukaan neuvottelutulokseen ei olisi päästy ilman painostustoimia.

YTN:llä on painostustoimia teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloilla. Teknologiateollisuuden neuvottelijat kokoontuvat sovitteluun valtakunnansovittelijan toimistolla huomenna kello yhdeksältä.

Kuva: Janne Luotola

Klo 11.57 tarkennettu jutun tietoja