Terrafamen uraanin talteenottolaitos
Insinööri-lehti talous

Terrafame valmistelee uraanin talteenottoa

Yhtiö on päättänyt käynnistää luonnonuraanin talteenoton viimeistään kesään 2024 mennessä.

Terrafame on toteuttanut talteenottoon liittyvän teknis-taloudellisen selvitystyön ja on päättänyt sen perusteella aloittaa valmistelut uraanin talteenottoa varten.

Yhtiön tuotantoprosessi mahdollistaa malmissa pieninä pitoisuuksina olevan luonnonuraanin hyödyntämisen sivutuotteena. Tehdasalueella on uraanin talteenottolaitos, ja Terrafame on käynnistänyt työt tehtaan saattamiseksi käyttövalmiuteen. Valmistelutyöt edellyttävät yhteensä noin 20 miljoonan euron investointeja.

Ylösajovaiheen jälkeen talteenottolaitoksen arvioidaan toimivan täydellä kapasiteetilla vuoteen 2026 mennessä.

Talteenotettu uraani toimitetaan ulkomaille jalostettavaksi, ja siitä syntyy ydinvoimaloiden polttoainetta.

Täydellä kapasiteetilla yhtiön uraanin tuotanto tulee olemaan noin 200 tonnia vuodessa. Uraanituotantoa on tarkoitus jatkaa muiden metallien tuotannon yhteydessä koko toiminta-ajan, joka on vähintään seuraavat 30 vuotta.

Uraanin talteenotto kasvattaa Terrafamen liikevaihtoa tuotantolaitoksen ylösajovaiheen jälkeen vuositasolla noin 25 miljoonaa euroa, jos uraanin maailmanmarkkinahinta pysyy nykyisellä tasollaan. Samalla yhtiön liikevaihto kasvaa muutaman prosentin. Talteenotto työllistää toiminnan käynnistyttyä noin 40 henkilöä.

Terrafamella on lainvoimainen ympäristölupa sekä kemikaalilupa uraanin talteenottoon.

Valtioneuvosto myönsi Terrafamelle vuonna 2020 ydinenergialaissa tarkoitetun luvan, joka oikeuttaa uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Päätös on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kesäkuussa 2021 antamalla päätöksellä.

Ennen toiminnan aloittamista Säteilyturvakeskus (STUK) varmistaa valmiuden ydinenergialain mukaisen toiminnan käynnistämiselle.

Kuva: Terrafame